O akcji

oakcjiW ramach Akcji dostarczamy szkołom materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jej ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania.

Poprzez prowadzoną w szkołach Akcję Ekoszkoły pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

Korzyści wynikające z przystąpienia do naszej Akcji mają kilka wymiarów: ekonomiczny - w postaci dodatkowych środków pieniężnych dla szkoły, ekologiczny - pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz edukacyjny - mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

 

 

 
Zobacz nas na Facebooku